Grafický design

Webdesign, UI/UX design, print, marketing

Petr Rogl

Pražský rodák, ročník '88.

Studium reklamní tvorby a grafiky, završené absolutoriem.

Nenapravitelný romantický poeta se sklony k záchvatům všeobjímající kreativity.

Dlouholeté zkušenosti v oblasti webové grafiky, UI/UX designu a DTP.

Portfolio